Untitled Document
Untitled Document


Untitled Document Print

Board of Directors

Pambos Ioannides
Andrew Demetriou
Christina Ioannidou
Christos Frakalas
Demetris Kronides

Tax Advisory and Fiduciary Services

Nayia Morphi

Advocates

Kalia Stivarou
Katerina Hadjichristofi
Zoe Christou
Anna C. Christou
Andreas Apostolides
Savvas Yiordamlis
Christos Kyprianou
Christiana Konteati
Theo Demetriou
Edwina Hadjihanna
Anna P. Christou
Evangelia Christou
Panayiota Konstantinidou
Nicos Michael
Christos Georgiou
Sylvia Zitti
Nedi Koukouma
Irene Kattami
Elina Hadjipanayi
Phanie Philippou
Niovie Constantinou
Eliana Nicolaidou

Untitled Document